Thuisverpleging OHC bv


thuisverpleging OHC voor AL uw zorgvragen


0495/18 63 10


Praktische tips

1. PIJN

Wat is pijn?

Pijn is naast vermoeidheid één van de meest voorkomende symptomen in uw ziekteproces/ behandeling. Pijn is altijd wat de patiënt zegt wat pijn is. Wat voor de ene persoon helse pijn is, is voor een andere persoon best verdraagbaar. Pijn kan verschillende oorzaken hebben. Wetenschappelijk worden binnen de oncologie enkele grote soorten pijn omschreven: Nociceptieve pijn (tgv weefselbeschadiging), neuropathische pijn (tgv zenuwbeschadiging of druk op de zenuwen) en idiopatische pijn (waarvoor er geen duidelijk aanwijsbare oorzaak te vinden is).

Behandeling van pijn?

Bespreek altijd elke vorm van pijn met uw behandelend (huis) arts. Uw thuisverpleegkundige kan u hierin ondersteuning bieden.

Pijnmedicatie kan thuis toegediend worden via transdermale (via de huid), perorale (via de mond), subcutane (onder de huid) en intraveneuze (via een ader) weg.

Het is van belang dat u het voorschrift nauwgezet volgt om zo tot een goed resultaat van pijncontrole te komen. 

2. VOETVERZORGING

De ziekte kanker en de behandeling ervan kunnen allerlei voetproblemen met zich meebrengen.

Een regelmatige screening van de voeten is ook voor patiënten met kanker noodzakelijk.

Het doel van deze voetzorg is

- de patiënten kennis geven van de mogelijke voetproblemen als gevolg van een kankerbehandeling en de consequenties van een non-safe voetverzorging.

- een veilige, doelgerichte, verzorgende voetverzorging garanderen

- steeds na goedkeuring van de behandelende oncologische arts.

Met dank aan voetpraktijk Lien, Moorsele

0