Thuisverpleging OHC bv


thuisverpleging OHC voor AL uw zorgvragen


0495/18 63 10


Thuisverpleging OHC bv

Persoonlijke warme zorg, professionaliteit en vertrouwen

Dit zijn de waarden van thuisverplegingsdienst OHC 

Welkom op de website van Onco Home Care!

Thuisverpleging OHC is een verpleegkundige thuiszorgdienst die aangeboden wordt door Daisy Vanhollebeke en team.

Daisy is een bachelor ziekenhuisverpleegkundige met 19 jaar ziekenhuis ervaring en sinds 2010 actief binnen de thuisverpleging. In 2016 gestart met een oncologisch thuiszorgproject in de ruime Zuid- West- Vlaamse regio en dit in combinatie met klassieke thuisverpleging (binnen de regio groot Kortrijk/ groot Wevelgem). Eind 2017 besliste Daisy om de combinatie ziekenhuis- thuiszorg stop te zetten en volledig te kiezen voor de eerstelijnszorg.

In overleg met uw behandelend oncologisch specialist en uw huisarts worden verpleegtechnische acties aan huis uitgevoerd.

Dit omhelst bijvoorbeeld:

- verzorging van uw porth a cath, picc, midlinecatheter (na plaatsing, periodieke spoeling, bloedafnames)

- toedienen en klaarzetten medicatie (PO, SC, IV, IM,...) en controle correcte inname hiervan

- plaatsen en toedienen sc en iv infuustherapie zoals bv home TPN, sc/iv pijnpomp, antibiotica, specifieke oncologische medicatie

- opvolging, rapportage en educatie van uw algemene toestand en mogelijkse nevenwerkingen

- opvolgen en afschakelen van infusior (chemopomp)

- specifieke wondzorg zoals debridementen, stomazorgen en vac-therapie

- toiletzorg

- palliatieve zorg en opvolgen palliatieve sedatie

- assistentie (huis)arts bij euthanasie

- ...

Groei van thuisverpleging OHC

In 2020 werken we ondertussen met een aantal verpleegkundigen samen om aan de zorgvraag te kunnen voldoen. Alle verpleegkundigen volgen voldoende accurate opleiding om aan uw zorgvraag te kunnen voldoen.

Daisy neemt de taak van zorgcoördinator op zich. Specifieke oncologische zorgen worden nog steeds door haar gecoördineerd/ opgevolgd en uitgevoerd.

Alle verpleegkundigen zijn geconventioneerd en werken samen met ALLE mutualiteiten.

We werken aan de conventietarieven voor de zorgen die erkend worden door het RIZIV (dwz dat u voor de erkende riziv-zorgen geen factuur krijgt, enkel een bewijsstuk van de geleverde zorg).

We hechten zeer veel belang aan het leveren van kwaliteitsvolle zorg, in 2019 behaalde Thuisverpleging OHC het MEDERI KWALITEITSLABEL.

Vanaf het academiejaar 2019-2020 lopen er 4de jaars Vives- studenten stage in de praktijk, deze studenten hebben een interesse in de (oncologische) thuiszorg en kunnen dankzij de intense opvolging (one op one begeleiding) een duidelijk en eerlijk beeld krijgen van de gespecialiseerde thuisverpleging. 

Veranderend zorglandschap

Met de huidige veranderingen in het zorglandschap is specifieke technische kennis meer en meer een noodzaak.

Ondanks het bezit van een oncologische beroepstitel en een BanaBa zorgmanagement worden jaarlijks de nodige specifieke bijscholingen gevolgd om steeds up to date te blijven.


Enkele concrete afspraken:

- afspraken voor huisbezoeken worden enkel telefonisch gemaakt, nooit via e-mail of sociale media.

- we rekenen erop dat u thuis (of op het afgesproken verzorgingsadres) aanwezig bent op het uur van de afspraak.

- bent u aangesloten bij een medisch huis, gelieve dit te vermelden bij het eerste huisbezoek.

- voorzie bij het eerste huisbezoek altijd 2 vignetten van de mutualiteit die up to date zijn geef dit samen af met de thuisverzorgingsattesten die u door uw behandelend arts meekreeg.

- Voorzie iets meer tijd op uw eerste afspraak, we maken graag, samen met u, een grondig verpleegkundig dossier op.

- hebt u specifieke wensen, laat het Daisy zeker weten, in de mate van het mogelijke houden we hier zeker rekening mee

Referenties van het team:

Binnen het team werken voornamelijk bachelor verpleegkundigen, er is 1 oncologische verpleegkundige,1 verpleegkundige met BanaBa zorgmanagement, 2 referenties verpleegkundige wondzorg, 1 referentie verpleegkundige stomazorg, 1 verpleegkundige met een referentie palliatieve zorg, 1 sociaal verpleegkundige en 1 psychiatrisch verpleegkundige. 

Neem gerust contact op:

0495/18 63 10

[email protected]

0